سیستم انبار ابری سامیار


مدیریت کالاها و خدمات، انبارداری، کنترل موجودی کالاها و کنترل نقطه سفارش بخشی از وظایفی است که توسط ماژول انبار سامیار به بهترین شکل ممکن انجام می شود.

ویژگی های برجسته انبار آنلاین سامیار


بدون سال مالی

بدون سال مالی

در سیستم انبار سامیار امکان دسترسی به همه برگه های حواله، رسید، انتقال و تعدیل در همه سالها به صورت همزمان وجود دارد. و در عین حال شما می توانید از کاردکس هر کالا را در بازه زمانی مورد نظر گزارش گیری کنید.

انبار امانی

انبار امانی

نرم افزار انبار سامیار امکان رسید کالا به صورت امانی و همچنین حواله کالا به صورت امانی را فراهم می کند. این ویژگی با ماژول بازرگانی به صورت کامل یکپارچه بوده و امکان صدور صحیح فاکتور خرید و فاکتور فروش برای کالاهای امانی را به درستی فراهم می کند.

کنترل موجودی منفی

کنترل موجودی منفی

در انبار سامیار می توان تنظیم کرد که سیستم مانع از این شود که موجودی کالا منفی شود. و یا اینکه مانع نشده ولی گزارش موجودی های منفی را ارایه کند.

مرور انبار

مرور انبار

قابلیت مرور در ماژول انبار و دیگر ماژولهای نرم افزار مالی سامیار تعبیه شده است. این قابلیت امکان اخذ گزارش های مالی متنوعی را فراهم می کند. در مرور انبار شما می توانید از زاویه کالا، یا کالا در انبار و یا کاردکس کالا و ترکیب این موارد با هم گزارشات مورد نظر خود را تهیه نمایید.

اخبار و مقالات نرم افزار انبار سامیار