سیستم نقد و بانک ابری سامیار


نقد و بانک، دریافت و پرداخت، خزانه داری اسامی مختلفی است که به این سیستم گفته می شود. در ماژول نقدوبانک سامیار مدیریت دریافت ها و پرداخت ها اعم از نقد و چک انجام می شود. همچنین مدیریت تنخواه نیز در همین ماژول قرار گرفته است.

ویژگی های برجسته نقد و بانک آنلاین سامیار


بدون سال مالی

بدون سال مالی

در سیستم نقد و بانک سامیار شما به تمامی برگه های دریافت و پرداخت و تنخواه در همه سال های مالی دسترسی دارید. همچنین شما می توانید وضعیت چکها را در هر تاریخی که مایل هستید مشاهده کنید.

تاریخچه چک

تاریخچه چک

تمامی تغییر وضعیت های مربوط به چک های دریافتی و پرداختی در ماژول نقدوبانک سامیار ذخیره و به صورت خودکار ثبت سند می شود. شما می توانید تاریخچه تغییر وضعیت چک را از روز اول تا آخرین وضعیت به ریز تاریخ، شماره سند و طرف حساب مشاهده نمایید.

شناخت وضعیت های مجاز بعدی چک

شناخت وضعیت های مجاز بعدی چک

سامیار بر اساس وضعیت فعلی هر چک وضعیت های مجاز بعدی را شناسایی می کند و بدین ترتیب از اشتباهات کاربری و ثبت های حسابداری اشتباه جلوگیری می نماید.

صدور سند خودکار

صدور سند خودکار

در ماژول نقد و بانک برگه های دریافت و پرداخت و تنخواه و همچنین تغییر وضعیت های چکها به صورت خودکار ثبت سند می شود. سیستم نقد و بانک با ماژول حسابداری به صورت کامل یکپارچه است و اجازه ویرایش یا حذف برگه هایی که اسناد حسابداری آنها ثبت دائم شده اند وجود ندارد.

رأس گیری

رأس گیری

شما می توانید چند چک با سر رسیدهای مختلف و وجوه نقد را در یک برگه دریافت یا پرداخت ثبت کنید. در سامیار امکان رأس گیری مجموع چکها و وجوه نقد یک برگه وجود دارد.

اخبار و مقالات نرم افزار نقد و بانک سامیار