از اینکه در کنار نرم افزار سامیار راهکارهای خوب مالی هم دریافت کردم خوشحال هستم

زهرا افخمی

حسابدار شرکت هاله