سیستم نقد و بانک، دریافت و پرداخت یا خزانه داری آنلاین

نقد و بانک، دریافت و پرداخت، خزانه داری اسامی مختلفی است که به این سیستم گفته می شود. در ماژول نقدوبانک نرم افزار حسابداری آنلاین سامیار مدیریت دریافت ها و پرداخت ها اعم از نقد و چک انجام می شود. همچنین مدیریت تنخواه نیز در همین ماژول قرار گرفته است.

در این سیستم شما می توانید همه چکهای دریافتی و پرداختی را در همه سال های مالی به صورت پیوسته مشاهده کنید و آخرین وضعیت چکها را در هر تاریخی که مایل باشید مشاهده نمایید.

در ماژول نقد و بانک سامیار به صورت هوشمند وضعیت چکهای دریافتی و پرداختی را بررسی می شود. و به مشتریان شما موعد چکهای آنها را قبل از سررسید از طریق پیامک یادآوری می کند. و به مدیر سیستم نیز موعد چکهای پرداختی را از طریق پیامک و هشدار سیستم یادآوری می کند.

  • پرداختی
  • دریافتی

ویژگی های برجسته نقد و بانک آنلاین سامیار

بدون سال مالی

در سیستم نقد و بانک سامیار شما به تمامی برگه های دریافت و پرداخت و تنخواه در همه سال های مالی به صورت پیوسته دسترسی دارید. همچنین شما می توانید وضعیت چکها را در هر تاریخی که مایل هستید مشاهده کنید.

تاریخچه چک

تمامی تغییر وضعیت های مربوط به چک های دریافتی و پرداختی در ماژول خزانه داری سامیار ذخیره و به صورت خودکار ثبت سند می شود. شما می توانید تاریخچه تغییر وضعیت چک را از روز اول تا آخرین وضعیت به ریز تاریخ، شماره سند و طرف حساب مشاهده نمایید.

شناخت وضعیت های مجاز بعدی چک

سامیار بر اساس وضعیت فعلی هر چک وضعیت های مجاز بعدی را شناسایی می کند و بدین ترتیب از اشتباهات کاربری و ثبت های حسابداری اشتباه جلوگیری می نماید.

صدور سند خودکار

در ماژول نقد و بانک برگه های دریافت و پرداخت و تنخواه و همچنین تغییر وضعیت های چکها به صورت خودکار ثبت سند می شود. سیستم نقدوبانک با ماژول حسابداری به صورت کامل یکپارچه است و اجازه ویرایش یا حذف برگه هایی که اسناد حسابداری آنها ثبت دائم شده اند وجود ندارد.

رأس گیری

شما می توانید چند چک با سر رسیدهای مختلف و وجوه نقد را در یک برگه دریافت یا پرداخت ثبت کنید. در سامیار امکان رأس گیری مجموع چکها و وجوه نقد یک برگه وجود دارد.