وارد شدن به ماژول های مختلف

آدرس:
برگشت
وارد شدن به ماژول های مختلف :

جهت وارد شدن به ماژول های دیگر از جمله ماژول نقد و بانک ، ماژول انبار و … با انتخاب گزینه شطرنجی مشخص شده در تصویر ذیل ، لیست ماژول های موجود ، به کاربر نمایش داده می شود ، که کاربر می تواند با انتخاب هر ماژول به آن وارد شود .

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*