7- تغییر سال مالی

برگشت
7- تغییر سال مالی :

جهت تغییر سال مالی می بایست طبق تصویر ، در ماژول حسابداری گزینه سال مالی را انتخاب و پس از باز کردن کرکره مربوطه سال مورد نظر را انتخاب نمود .

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.*