قبلا در مطلب “تفاوت حسابداری دائمی و ادواری” در مورد تفاوتهایی که در ثبت سند بین روشهای دائمی و ادواری وجود دارد توضیح دادیم. در اینجا در خصوص امکاناتی که نرم افزار سامیار در اختیار حسابدار و مدیر مالی قرار میدهد توضیح می دهیم.

تعیین روش در تعریف سال مالی

در هر سال مالی شما می توانید روش خود را از ادواری به دائمی و یا بالعکس تغییر دهید. حتی امکان تغییر روش بین سال نیز وجود دارد و نرم افزار سامیار به صورت هوشمند کنترل می کند که اگر در روش قبلی اسنادی صادر شده باشند که با تغییر روش دچار مشکل می شوند به شما پیام می دهد که ابتدا آن اسناد را حذف و سپس اقدام به تغییر روش بین سال کنید.

ریالی کردن اتوماتیک برگه ها

با تعیین روش در سال مالی نرم افزار سامیار نیز تغییر می کند و فقط برگه هایی را در بخش ریالی کردن نمایش می دهد که به روش انتخاب شده مرتبط می باشد. علاوه بر آن در نرم افزار سامیار بر اساس روش محاسبه موجودی کالار انبار (میانگین، فایفو، لایفو) سیستم به صورت اتوماتیک اقدام به ریالی کردن برگه های مربوطه مانند انتقال، حواله ارسال و تعدیل کسر می نماید. و نیازی به ریالی کردن توسط کاربر نیست.